• health visions into reality

Crefact creëert en realiseert inspirerende zorgvisies op basis van een grondige kennis van de Nederlandse zorgfinanciering.

Fact

Crefact begrijpt het Nederlandse zorgstelsel en de mogelijkheden om behandelingen, producten en beleid in praktijk te brengen. We zorgen er voor dat uw strategie en stappenplan op de juiste methodologie en feiten worden gebaseerd. Expertisegebieden liggen onder meer op het gebied van de ziekenhuisfinanciering, medische technologie, langdurende zorg, productontwikkeling, diagnosesystemen (ICD-10) en vergoedingenprocedures.

Kennisoverdracht en transparantie zijn voor ons belangrijke waarden. Om deze reden verzorgen we trainingen en bijeenkomsten om klanten op de hoogte te houden van relevante beleidsontwikkelingen. Het is onze overtuiging dat kennisontwikkeling essentieel is voor het ontwikkelen van een succesvolle strategie en een gezamenlijk stappenplan.

Create

Samen met onze klanten creëren we toekomstbestendige oplossingen voor de uitdagingen in de Nederlandse zorgsector. Interactie en gestructureerde brainstormsessies zijn voor ons centrale onderdelen bij het vormgeven van inspirerende zorgvisies.

Innovatieve en vooruitstrevende ideeën passen vaak niet in bestaande organisatorische en financiële structuren. Crefact zorgt er om deze reden voor dat regelgeving en beleidsontwikkelingen al tijdens het ontwerpproces voor nieuw beleid of behandelingen als belangrijke parameters worden meegenomen. Onze ervaring leert dat dit de kansen op succes aanzienlijk vergroot en kostbare tijd bespaart bij de implementatie.

Act

Crefact brengt uw visies en beleid in de praktijk. Hierbij hanteren we een proactieve en resultaatgerichte benadering. Met klanten spreken we duidelijke kaders af over hetgeen we van elkaar verwachten. We zorgen voor een adequate afstemming gedurende de loop van een project, of dit nu is bij het schrijven van een vergoedingendossier of tijdens het projectmanagement voor een zorgverbeteringstraject.

Crefact ondersteunt zorgorganisaties, bedrijven en overheidspartijen bij het implementeren van projecten op het gebied van zorgvernieuwing, samenwerking tussen zorgpartijen en de invoering van nieuw overheidsbeleid. We schrijven een helder projectplan, creëren enthousiasme en draagvlak onder betrokkenen en zorgen voor resultaat.

Nieuws

alle berichten

Twitter

nu op twitter